Arenas integritetspolicy

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi har behov av dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal och åtaganden med dig. Det kan vara till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Dessa sparar vi i olika datasystem för att vi ska kunna ge dig en så bra information över våra produkter och tjänster som möjligt.

Vi använder även uppgifterna för att vi ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Bearbetningen grundas på det avtal eller kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning eller ett samtycke om detta som du gör hos oss.

Marknadsföring som skickas till dig som kund grundas på antingen ett uttryckligt samtycke eller hur vi avväger att informationen är relevant för dig. All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta oss.

Var hämtar vi dina uppgifter ifrån?

Normalt kommer uppgifterna direkt från dig och vi samlar in dessa i samband med att du accepterar våra villkor eller blir kund hos oss.

Vilka rättigheter har du?

Den nya lagen medför att du som kund har ettantal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifterna efter avslutat avtals-/kundförhållande. Vi kan emellertid inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Har du åsikter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Cookies

arenacykelparkering.se tillämpar cookies på websidan. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda arenacykelparkering.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan smidigare och upplevas bättre, samt för att kunna anpassa användandet efter dig som användare. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information om dig utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på arenacykelparkering.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

 

Trafik och statistik

arenaacykelparkering.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från Google Analytics för att samla statistik över hur våra besökare använder sidan. Informationen som samlas in och lagras i din webbläsare är i anonym form där vi ser hur många besökare vi har, varifrån besökarna kommer och vilka sidor de besöker. Informationen om vilka hemsidor eller länkar besökarna kommer ifrån lagras upp till och med sexmånader. Du kan läsa mer om Google Analytics säkerhetspolicy på: www.support.google.com

 

Immaterialrätt

Vårt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör företaget eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver företagets skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

 

Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med tingsrätt som första domstolsinstans.

 

Har du frågor?

Om du har frågor om vårbehandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på e-post: info@arenacykelparkering.se