Bo Carlsson
                   Johan Wallin
Vi på ARENA cykelparkering har cykling i blodet och brinner för lösningar som tar omställningen vidare från bilburet till ett mer hållbart sätt att förflytta oss. Vi tror att många fler vill välja cykeln för de korta resorna i vardagen om rätt förutsättningar finns, bra infrastruktur i form av bra cykelvägar och givetvis den där bästa cykelparkeringen. Vi har lång erfarenhet av konstruktion och projektledning av cykelparkering, kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst möte för att beskriva er vision.
Kontakta oss