BIKELY PARKLET

Beskrivning

Cykelboxen Parklet är designad för att passa en standard bilparkeringsplats på 2,5 x 5m , enheten har 10 individuella cykelskåp. Parklet varianten kan enkelt göra arbetsplatser, köpcentrum eller kollektivtrafiknav cykelvänliga. Det signalerar en tydlig hållning om hållbarhet, med alternativ för kundanpassad färg, sedumtak, träinslag eller eget budskap med foliering.

Produktfakta

Förutsägbart - Med 1 timmes förhandsbokning får cyklisten en förutsägbarhet som är avgörande för att man kan välja cykel som transportmedel för dagen.
Offentlig eller privat placering - Möjlighet till cykelboxar i offentlig miljö eller placering vid arbetsplatser där arbetsgivaren kan ge tillgång till anställda för en säker cykelparkering.
Support online - Med tillgång till support direkt i appen, får cyklisten snabb hjälp vid eventuella frågor eller problem som kan uppstå.
Exklusiv tillgång - Vid hyra av en plats i cykelskåpet får cyklisten en individuell och exklusiv tillgång till sitt skåp under hyrperioden. Ingen annan typ av cykelparkering uppnår samma nivå av säkerhet.

Filer

Få offert